பழையன புகுதலும் - 3

என்றோ நிகழவிருக்கும்
என் மர‌ணத்திற்கு அழ‌
கொஞ்சம் கண்ணீர்
மிச்சம் வைத்திருக்கலாம்
நீ.

குறிப்பு: ஒரு சண்டைக்குப்பின் உடைந்து அழுத நண்பனுக்கு எழுதியது [2004]

Comments

Popular posts from this blog

புத்தம் புதுமைப் பெண்

சக எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு திறந்த மடல்

Pen to Publish போட்டி: மேலும் சில கேள்விகள்