படித்தது / பிடித்தது - 27

வேண்டியது வேண்டி
வேண்டியது கிட்டியபின்
வேண்டியது வேண்டா
மனது

- கனிமொழி

நன்றி: மரத்தடி இணையதளம்

Comments

Popular posts from this blog

புத்தம் புதுமைப் பெண்

சக எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு திறந்த மடல்

Pen to Publish போட்டி: மேலும் சில கேள்விகள்