படித்தது / பிடித்தது - 21

காலமும் மனதும்
இருவேறு திசைகளில்
பயணிக்கிறது
வெறும் வேகத்தடைகளை
இலக்குகளென
பாசாங்கு செய்துகொள்கிறது
வாழ்க்கை

- லீனா மணிமேகலை

நன்றி: கதைசொல்லி (பிப்ரவரி - ஏப்ரல் 2007)

No comments: