படித்தது / பிடித்தது - 20

மயிலினம்
தோன்றும் முன்பிருந்தே
கிருஷ்ணனை
அலங்கரித்து வந்திருக்கிறது
அதன் பீலி.

- தென்றல்

நன்றி: கொங்குதேர் வாழ்க்கை - 2 (தொகுப்பு - ராஜமார்த்தாண்டன்)

Comments

Popular posts from this blog

சக எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு திறந்த மடல்

Pen to Publish - 2019: சில‌ முக்கியச் செய்திகள்

புத்தம் புதுமைப் பெண்