பழையன புகுதலும் - 1

அவர் இசைக்கு இறை;
நான்‍
அவர் இசைக்கு இரை.

குறிப்பு:
"ஹே ராம்" படம் பார்த்த பின் இளையராஜாவைப்பற்றி நான் எழுதிய ‍கவிதையிலிருந்து (பிப்ரவ‌ரி 2000)

Comments

Popular posts from this blog

பிராமணர் Vs பறையர்

இரு பாடல்கள்

Pen to Publish - 2019: சில‌ முக்கியச் செய்திகள்