பழையன புகுதலும் - 1

அவர் இசைக்கு இறை;
நான்‍
அவர் இசைக்கு இரை.

குறிப்பு:
"ஹே ராம்" படம் பார்த்த பின் இளையராஜாவைப்பற்றி நான் எழுதிய ‍கவிதையிலிருந்து (பிப்ரவ‌ரி 2000)

Comments

Popular posts from this blog

புத்தம் புதுமைப் பெண்

சக எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு திறந்த மடல்

Pen to Publish போட்டி: மேலும் சில கேள்விகள்