பழையன புகுதலும் - 1

அவர் இசைக்கு இறை;
நான்‍
அவர் இசைக்கு இரை.

குறிப்பு:
"ஹே ராம்" படம் பார்த்த பின் இளையராஜாவைப்பற்றி நான் எழுதிய ‍கவிதையிலிருந்து (பிப்ரவ‌ரி 2000)

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்