படித்தது / பிடித்தது - 19

பிரச்னை

பிரச்னை என்றால்
பிரச்னைதான்

பிரச்னையில்லையெனில்
பிரச்னையில்லை

பிரச்னையா பிரச்னையில்லையா
என்பதுதானே பிரச்னை

- விக்கிரமாதித்யன் (எ) நம்பிராஜன்

நன்றி: விக்கிரமாதித்யன் கவிதைகள் (சந்தியா பதிப்பகம்)

Comments

Popular posts from this blog

சக எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு திறந்த மடல்

Pen to Publish - 2019: சில‌ முக்கியச் செய்திகள்

புத்தம் புதுமைப் பெண்