படித்தது / பிடித்தது - 3

வேலி மீறிய கிளை (பாலியலும் கலாச்சார விதிகளும்)

நன்றி: சாரு நிவேதிதா

Comments

Popular posts from this blog

புத்தம் புதுமைப் பெண்

சக எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு திறந்த மடல்

Pen to Publish போட்டி: மேலும் சில கேள்விகள்