இப்படித்தான் தொடங்கினோம்

சாரு நிவேதிதாவுக்கு நான் எழுதிய முதல் கடிதமும் அதற்கு அவரது பதிலும்...

############

from c.saravanakarthikeyan@gmail.com
to charu.nivedita.india@gmail.com
date Mon, Apr 28, 2008 at 2:51 PM
subject Let us start if...
mailed-by gmail.com

Hi Charu,

In spite of a bundle of contradictions, I am keeping a pace with you through your novels, Konal Pakkangal and few articles in Uyirmai. The reason for this instant mail lies with New Booklands, T.Nagar where I saw you last weekend. My wife insisted me to talk to you which indeed, I neglected (as you did with writer Sujatha).

Anyway, now I am before you with my electronic face - www.writercsk.com
I am 23 years old and working as Software Engineer at Bangalore.

Let us continue if we really some stuff to talk.

--
Saravanakarthikeyan C.

############

from charu.nivedita.india@gmail.com
to c.saravanakarthikeyan@gmail.com
date Mon, Apr 28, 2008 at 3:08 PM
subject Re: Let us start if...
mailed-by gmail.com

oh i see. i dont remember i had seen any woman there. u cd have talked to me. today the whole day i have not spoken any word. no calls. just like mouna vrath.

keep in touch

charu

############

எனது கடிதத்தின் ஆரம்பத்தை கவனியுங்கள்!

Comments

don’t post email id as text.
can be stolen by spammer..
http://en.wikipedia.org/wiki/Spammer
”கம்பனுக்கு புத்தி கவட்டுல”ன்னு ஒரு சொலவடை நம்மூர் பக்கம் இருக்கு. அது தான் ஞாபகத்திற்க்கு வருது.

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்