ஒரு நக்ஷத்திரம்

செப்டெம்பர் 2015 அந்திமழை இளைஞர் சிறப்பிதழாக வெளியாகி இருக்கிறது. அதில் நம்பிக்கை நட்சத்திரங்கள் என்ற பட்டியலில் (பன்முக திறமை என்ற வகைமையில்) என்னையும் அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அவர்க‌ட்கு நன்றி.Comments

Popular posts from this blog

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்

CSK Diet

பொச்சு