அம்ருதா - மார்ச் 2012 இதழில்

அம்ருதா மார்ச் 2012 இதழில் சென்ற வருட அமைதிக்கான‌ நொபேல் பரிசு குறித்து நானெழுதிய‌ விரிவான 5 பக்க கட்டுரை 'பெண்ணுரிமை + ஜனநாயகம் = உலக அமைதி' என்ற தலைப்பில் வெளியாகியுள்ளது.

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்