அம்ருதா ‍ - ஃபிப்ரவரி 2012 இதழில்

அம்ருதா ஃபிப்ரவரி 2012 இதழில் சென்ற வருட மருத்துவ‌ நொபேல் குறித்து நானெழுதிய‌ விரிவான 5 பக்க கட்டுரை 'யாக்கையின் பிணிப்போர்' என்ற தலைப்பில் வெளியாகியுள்ளது.


Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்