கண்ணீரும் புன்னகையும்

*

நிறைய சிரிக்கிறார்கள் -
நானோ புன்னகையை
யாசித்துக் கிடக்கிறேன்.

*

எத்தனை சிரிப்பும்
மறைந்து விடும்;
சிறுகண்ணீரதை
மறக்கவியலுமா?

*

மற்றவரின் உதட்டுக்கு
நினைவூட்டும் பொருட்டு
செயற்கையாகவேனும்
புன்னகை செய்யுங்கள்.

*

கண்ணீருக்கென்றுண்டு
வலிகள் போக்குமொரு
விநோதக்கவுச்சி வாசம்.

*

புன்னகையிலிருக்கிறது
ஒரு முத்தத்தின் ஈர‌ ருசி;
சிறுகண்ணீரிலிருக்கிறது
புணர்ச்சியின் உலர் பசி.

*

Comments

Anonymous said…
how to add particular label feed only in google reader

https://docs.google.com/document/d/167ezQpRodFd6Mlsf6u5GqC3w56Sl6_DUJzoRGPVuNJE/edit?hl=en_US

saravana karthikeyan, please forward this to others in email...
Anonymous said…
https://docs.google.com/document/d/167ezQpRodFd6Mlsf6u5GqC3w56Sl6_DUJzoRGPVuNJE/edit?hl=en_US&pli=1

today, i have made some modifications in adding a label feed in google reader ....see it....d...
Anonymous said…
dont miss to hear these

hear these songs...they r my favorites...you see them in youtube...if u like them u can download their mp3 format from these sites

http://www.mp3raid.com/ and
http://beemp3.com/


sadho re by agnee

http://www.youtube.com/watch?v=U5Gek6mspGk

kehn de ne naina by devika

http://www.youtube.com/watch?v=iK2eFmBvGpI


sagari rayn by rageshwari
http://www.youtube.com/watch?v=1NOGkFB-VoE

gracia la vida by violeta pera
http://www.youtube.com/watch?v=UW3IgDs-NnA


oul tani kda by nancy ajram

http://www.youtube.com/watch?v=4fIz87YX97w


in the mood for love movie- yumeji's theme
http://www.youtube.com/watch?v=23oBMOvt85o

toss the feathers by the corrs group
http://www.youtube.com/watch?v=KEJa_VgpIAc


lemon tree by fools garden
http://www.youtube.com/watch?v=uG0h1SrNKZ8

The Whisper Song by ying yang twins
http://www.youtube.com/watch?v=nYYjZeErFks

..d
Anonymous said…
if u like to read only world cinema in google reader

see tis in my test blog

http://mdumreader.blogspot.com/2011/06/add-jackie-sekars-cinema-category-feed.html

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்