பரத்தை கூற்று : விழா நிழற்படங்கள் - 3

நன்றி : எஸ்.கே.செந்தில்நாதன்

Comments

Anonymous said…
Hi CSK,
Congratz.. I'm reading your blog since last 6 months. I have already seen the pic's you published. Since i have not seen your photo, I could not find you in the pic. Can you pls denote in the pic's?

-Mohan
@Anonymous

The fat guy with spects, wearing a white striped brown shirt is me!

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்