படித்தது / பிடித்தது - 87

அரை டிக்கெட்

3 வயது அல்லது
100 செ. மீ.
அல்லது
அம்மாவின் நேர்மை.

- என்.கார்த்தி

நன்றி: inflamed !

Comments

Anonymous said…
ஜெயமோகனுக்குள் ஒரு குழந்தை

http://ramasamydemo.blogspot.com/2010/09/blog-post_16.html
ny said…
thnQ dear CSK !!
உங்கள் தளம் வெகுவாய்க் கவர்கிறது!!
Anonymous said…
This comment has been removed by the author.
Anonymous said…
பெண்களின் மனசெயல்பாடுகளும் ஆண்களின் மனசெயல்பாடுகளும் ஒன்று என்கிறார் ஒருவர். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்?
Anonymous said…
changing date or time in blogger will result in

http://ramasamydemo.blogspot.com/2010/09/changing-date-or-time-in-blogger-will.html

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்