ட்விட்டர் தாட்ஸ் - 1 (ஜூன் '09)

2009-06-29 06:25:32
vennila kadadi kuzhu is very nice..

2009-06-22 07:16:10
Hotel Nandini Palace, Domlur, Bangalore - sucks!

2009-06-22 07:14:13
Pasanga - failed..

2009-06-06 12:33:23
It's curse to be a patient in India..

2009-06-05 05:03:51
airtel super singer 2008 finals : Neha Bhasin is too hot

2009-06-03 17:04:50
எழுதுவ‌தை விட வாசிப்பது பிடித்தமானதாக இருக்கிறது இப்போதெல்லாம்; சமைப்பதை விட சாப்பிடுவது பிடித்தமானதாக இருப்பது போல்.

2009-06-02 17:05:48
"Ennada Paandi" song with raaja's voice in the film "Vaalmeeki" : AWESOME

2009-06-02 16:58:06
Starting to tweet on the birthday of THE MUSIC GOD : I-L-A-Y-A-R-A-A-J-A

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்