மீண்டும் பால்யத்திற்கு...

சின்னக்கைக்குட்டை குத்தப்பட்ட பினஃபோர் ஸ்கர்ட்டோ, அரைஞாண் கயிற்றில் இறுக்கப்பட்ட‌ அரை ட்ரவுஸரோ அணிந்த, இறந்த காலத்தின் நீள்துயில் ஞாபக அடுக்குகளில் புதைந்திருக்கும் பாசங்கற்ற‌ பால்யத்தின் அறியாமையினூடே உங்களை அழைத்துச் செல்லக்கூடும் இந்த நர்சரி ரைம்ஸ் பாடல்கள் -

##########

Twinkle Twinkle Little Star

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky!

When the blazing sun is gone,
When he nothing shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, all the night.

Then the traveller in the dark,
Thanks you for your tiny spark,
He could not see which way to go,
If you did not twinkle so.

In the dark blue sky you keep,
And often through my curtains peep,
For you never shut your eye,
Till the sun is in the sky.

As your bright and tiny spark,
Lights the traveller in the dark,—
Though I know not what you are,
Twinkle, twinkle, little star.

##########

Baa, Baa, Black Sheep

Baa, baa, black sheep,
Have you any wool?
Yes sir, yes sir,
Three bags full.
One for the master,
One for the dame,
And one for the little boy
Who lives down the lane.

##########

Jack and Jill

Jack and Jill went up the hill
To fetch a pail of water.
Jack fell down and broke his crown,
And Jill came tumbling after.

##########

Ring a Ring o' Roses

Ring-a Ring-a roses,
Pocket full of poses.
Husha, Busha.
We all fall down.

##########

Humpty Dumpty

Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall.
All the king's horses,
And all the king's men,
Couldn't put Humpty together again.

Comments

Unknown said…
Is it not "pocket full of posies"?
சத்தியமா நாங்க (ரொம்ப பேரு இருக்கோம்) இப்படி பண்ணியது இல்ல! :)
படிச்சு பார்த்தால் செம காமெடியா இருக்கு!?
இந்த நர்சரி ரைம்ஸை எல்லாம் தமிழ்ல மொழிபெயர்த்தால் எப்படி இருக்கும்?

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்