இசை ஞானி ஆயிரம் - 8

  1. நிற்பதுவே நடப்பதுவே - பாரதி
  2. மயில் போல - பாரதி
  3. கேளடா மானிடா - பாரதி
  4. நாடு பார்த்ததுண்டா - காமராஜ்
  5. வானவில்லே - ரமணா
  6. மஸ்தானா மஸ்தானா - ராசையா
  7. காதல் வானிலே - ராசையா
  8. தென்றல் வரும் - ப்ரண்ட்ஸ்
  9. குயிலுக்கு கூக்கூ - ப்ரண்ட்ஸ்
  10. மஞ்சள் பூசும் - ப்ரண்ட்ஸ்

Comments

Anonymous said…
mastana.. mastana?

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்