கடிதம்: From Malayalathan

Hi...
My name is Malayalathan A.K.A Kaba...
I came to know ur website though charonline.com...
Since then I check ur blog everyday...
Ur blog is interesting...
Keep it up....

############

Kaba,

"everyday" is a pressure - cheers!

-CSK

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்