இசை ஞானி ஆயிரம் - 6

  1. கண்ணனுக்கு என்ன வேண்டும் - தனம்
  2. கையில் தீபம் - மன‌செல்லாம்
  3. நீ தூங்கும் நேரத்தில் - மன‌செல்லாம்
  4. இளையநதி இனியநதி - மன‌செல்லாம்
  5. என்ன சொல்லி - என் மன வானில்
  6. ஆத்தோரத்தில - காசி
  7. என் மன வானில் - காசி
  8. நான் காணும் உலகங்கள் - காசி
  9. புண்ணியம் தேடி - காசி
  10. ரொக்கம் இருக்குற - காசி

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்