படித்தது / பிடித்தது - 43

இந்த ஒரு முறை மன்னிச்சிடுங்க..

நேற்று முதல்
எதை சாப்பிட்டாலும்
லிப்ஸ்டிக் வாசனை என்றேன்.
உனக்கு பரவாயில்லை
எனக்கு ரத்த வாசனை என்கிறாய்.

- கார்க்கி

நன்றி: சாளரம்

Comments

Popular posts from this blog

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்

CSK Diet

2002 குஜராத் - தெகல்கா புலனாய்வு