அதிகாலை.காம்-ல் மீண்டும்

அதிகாலை.காம் இணையதளத்தில் எனது 'அழகிய தமிழ்மகன்' பதிவு இன்று வெளியாகியிருக்கிறது:

http://www.adhikaalai.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12447&lang=ta&Itemid=60

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்