பழையன புகுதலும் - 9

நீயும் நானும்
இலக்கணம் மீறிய‌
இரட்டைக்கிளவி.

குறிப்பு: 2003ல் ஏதோ ஒரு சந்தோஷ தினத்தில் எழுதியது

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்