இசை ஞானி ஆயிரம் - 5

  1. ஏலேய் எங்க வந்த - மாயக்கண்ணாடி
  2. கொஞ்சம் கொஞ்சம் - மாயக்கண்ணாடி
  3. உலகிலே அழகி நீ தான் - மாயக்கண்ணாடி
  4. குண்டு மல்லி - சொல்ல மறந்த கதை
  5. அம்மா சொன்ன - சொல்ல மறந்த கதை
  6. ஏதோ ஒண்ணு - சொல்ல மறந்த கதை
  7. பாட்டு சொல்லி பாடச் சொல்லி - அழகி
  8. டமக்கு டமக்கு டம் - அழகி
  9. உன் குத்தமா - அழகி
  10. ஒளியிலே தெரிவது - அழகி

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்