படித்தது / பிடித்தது - 23

அடிக்கடி பார்க்க முடிகிறது
யானையைக் கூட
மாதக் கணக்காயிற்று
மண்புழுவைப் பார்த்து.

- கல்யாண்ஜி

நன்றி: கல்யாண்ஜி கவிதைகள் (புதுமைப்பித்தன் பதிப்பகம்)

Comments

Popular posts from this blog

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்

CSK Diet

2002 குஜராத் - தெகல்கா புலனாய்வு