இசை ஞானி ஆயிரம் - 1

  1. ஓம் சிவோகம் - நான் கடவுள்
  2. பிச்சைப்பாத்திரம் - நான் கடவுள்
  3. இளங்காத்து வீசுதே - பிதாமகன்
  4. பிறையே பிறையே - பிதாமகன்
  5. அடடா - பிதாமகன்
  6. மாலை என் வேதனை - சேது
  7. சிக்காத சிட்டொண்ணு - சேது
  8. நெனச்சு நெனச்சு - சேது
  9. வார்த்தை தவறி விட்டாய் - சேது
  10. எங்கே செல்லும் இந்தப்பாதை - சேது

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்