படித்தது / பிடித்தது - 13

அடங்காத காமத்துடன்
தவித்துக்கொண்டிருக்கிறேன்
உனக்கோ அழ்ந்த அயர்ந்த உறக்கம்
விடிந்ததும் எப்படியாவது
உன் வாயைப் பிடுங்கி ரெண்டு
அறை விடுவேன்.

-மகுடேஸ்வரன்

நன்றி: "காமக்கடும்புனல்" தொகுப்பு, United Writers

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்