படித்தது / பிடித்தது - 5

ஏன் நான் கலைஞர் கருணாநிதியை எதிர்க்கிறேன் ?

நன்றி: ஞானி

Comments

Unknown said…
அம்பேத்கர் இல்லா நூலகள் வரிசை ஆச்சரியமானது

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்

பொச்சு